Tài liệu tham khảo

Bắc Tề Trưởng Tôn Ngạn mộ chí  北齊《長孫彥墓誌》
07/07/2022 16:07
Bia mộ cao 61 cm rộng 60 cm tổng cộng 31 hàng , một hàng đầy 30 chữ , bia làm bằng đá xanh , có nắp hình cái đấu trên rộng 50cm
Bắc sơn đường thập bảo - 北山堂十宝
07/07/2022 16:07
Bắc sơn đường thập bảo được lựa chọn trong hơn 2000 thác phiên sở bảo tàng của Đại học trung văn Hương Cảng , tuyển chọn ra mười thác bản đời Tống trân quý nhất bao gồm
Hành thư Xích Bích nhị phú sách - 行書赤壁二賦冊
07/07/2022 16:07
行書赤壁二賦冊 Thiếp Hành thư Xích Bích nhị phú này là tác phẩm của thư pháp gia Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên .
Nguyên Khâm mộ chí 元钦墓志
07/07/2022 16:07
Tên gọi đầy đủ : Đại ngụy cố Thị trung đặc tiến phiêu kị đại tướng quân Thượng thư tá phó dạ tư châu mục tư không công Cự Bình huyện Khai quốc hầu Nguyên quân chi thần minh”
Bắc ngụy Trình Vĩ mộ chí 北魏程暐墓誌
07/07/2022 16:07
南北朝時期,北魏遷都到河南洛陽之後,作為少數民族政權皇帝的的孝文帝大力推崇並實行“漢化改制”,崇慕南朝漢文化之風,使整個社會的很多方面都發生了重大變化
Dương Liễn mộ chí 楊璉墓誌
07/07/2022 16:07
君諱璉,恆農胡城人。三皇之後,軒轅之苗胄,五帝之苗典,赤泉侯之苗裔,太尉公振之後也。世藉華腴,胤清胄遠,稟玄氣於黃中,樹資性而溫雅,文明炳郁於乾元,英朗照晰於自然。弱齡始笄,書劍並達,經深而蘊,武果而猛
Phùng Thừa Tố mô Lan đình tự thác bản thời Thanh
07/07/2022 16:07
清拓《兰亭八柱帖》虞世南临兰亭序,木面。乌金精拓,刻拓俱佳。经折装,半开纵29.8厘米,横17.3厘米。
Nguyễn Nguyên Lệ thư thất ngôn liên 阮元隶书七言联
07/07/2022 16:07
款署:“集山谷东坡句,为退庵主人。阮元。”钤“阮元私印”、“抚浙使者”白文印二方。鉴藏印“药农平生珍赏”白文印。此联用笔浑厚率直,笔锋不假修饰,回转波挑,飘逸灵动,风格古朴自然。
Nguyên Trành mộ chí 元苌墓志
07/07/2022 16:07
《元苌墓志》,全称《魏故侍中镇北大将军定州刺史松滋成公元君墓志铭》,北魏熙平二年(517)年刻立。志长、宽均为79厘米,厚23厘米,楷书,26行,满行26字,共664字。2002年出土于河南济源市,现藏河南博物馆。
Trương thiên bi - 张迁碑
07/07/2022 16:07
全称为《汉故谷城长荡阴令张君表颂》,亦称《张迁表颂》,汉灵帝中平三年(公元186年)立碑于山东东平县。现陈列于山东泰山岱庙碑廊。碑高2.92米,宽1.07米。
Vương Phức mộ chí
07/07/2022 16:07
Vương Phức mộ chí《王馥墓志》 tên đầy đủ 《魏故冠军将军左中郎将王君墓志铭》《 Ngụy cố quán quân tướng quân tả trung lang tướng Vương quân mộ chí minh》
Thác bản bia Khai thành thạch kinh開成石經拓片
07/07/2022 16:07
《 Khai thành thạch kinh》ban đầu được khắc vào năm Đường Văn Tông Đại Hòa thứ 7 hoàn thành năm Khai Thành thứ 2 .
Thiên tự văn - 千字文
07/07/2022 16:07
《 千字文》 “Thiên tự văn ” căn cứ vào sách sử ghi lại được biên tập thời Nam triêu Lương Vũ Đế còn tại vị (502 -549) , do Lương triều Tán Kị Thị Lang Chu Hưng Tự biên tập .
Long môn nhị thập phẩm
07/07/2022 16:07
Một trong những đại diện cho thư pháp Nam Bắc triều (Bắc bi Nam thiếp ) , là tinh túy của Bắc ngụy khải thư chính là Long môn nhị thập phẩm
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top