Tài liệu tham khảo

Thần đồng thi 神童詩 bản Càn Long Nhâm Tuất 乾隆戊戌新鐫
12/04/2024 00:04
Thần Đồng Thi là tập thơ có 45 bài dành cho trẻ em do Uông Thù 汪洙, tự Đức Ôn 德温 thời Bắc Tống trước tác. Ông làm theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường Luật.
Hàn thực thiếp 黄州寒食诗卷(寒食帖)
08/04/2024 00:04
Thiên hạ đệ tam hành thư Trung Hoa ‘Hàn thực thiếp’ của Tô Thức .“Hàn thực thiếp” hay còn được gọi là “Hoàng Châu hàn thực thi thiếp”, là một tác phẩm được Tô Thức viết vào năm thứ 2 Tống Thần Tông Nguyên Phong (1069). Tác phẩm thể hiện sự trải đời, cuộc sống đầy ắp thăng trầm, tâm cảnh thê lương ảm đạm của tác giả và có sức cảm hóa mãnh liệt lòng người.
Thác bản thời Tống của bia Đa Bảo tháp - 宋拓多宝塔碑
21/06/2023 00:06
" Đại đường Tây kinh Thiên phúc tự Đa bảo Phật tháp cảm ứng bi" văn do Sầm Huân soạn , chữ do Nhan Chân Khanh viết . Bia tổng cộng có 34 hàng , hàng đầy đủ 66 chữ , nội dung ghi chép duyên do xây dựng nên Đa Bảo tháp .
Tác phẩm mới - Sách dịch Cổ Duệ từ của Tùng Thiện vương
03/04/2020 00:04
Bản dịch Cổ Duệ từ là một công trình dịch thuật công phu, nghiêm túc của dịch giả Hy Nhân - Nguyễn Quang Duy, vừa đảm bảo những yêu cầu về học thuật, vừa đáp ứng những đòi hỏi ngặt nghèo nhưng đầy thú vị của văn chương; vì thế, rất có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu về từ học của Việt Nam
Bắc ngụy Trình Vĩ mộ chí 北魏程暐墓誌
10/05/2019 00:05
南北朝時期,北魏遷都到河南洛陽之後,作為少數民族政權皇帝的的孝文帝大力推崇並實行“漢化改制”,崇慕南朝漢文化之風,使整個社會的很多方面都發生了重大變化
Nguyên Khâm mộ chí 元钦墓志
10/05/2019 00:05
Tên gọi đầy đủ : Đại ngụy cố Thị trung đặc tiến phiêu kị đại tướng quân Thượng thư tá phó dạ tư châu mục tư không công Cự Bình huyện Khai quốc hầu Nguyên quân chi thần minh”
Hành thư Xích Bích nhị phú sách - 行書赤壁二賦冊
10/05/2019 00:05
行書赤壁二賦冊 Thiếp Hành thư Xích Bích nhị phú này là tác phẩm của thư pháp gia Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên .
Bắc sơn đường thập bảo - 北山堂十宝
10/05/2019 00:05
Bắc sơn đường thập bảo được lựa chọn trong hơn 2000 thác phiên sở bảo tàng của Đại học trung văn Hương Cảng , tuyển chọn ra mười thác bản đời Tống trân quý nhất bao gồm
Bắc Tề Trưởng Tôn Ngạn mộ chí  北齊《長孫彥墓誌》
10/05/2019 00:05
Bia mộ cao 61 cm rộng 60 cm tổng cộng 31 hàng , một hàng đầy 30 chữ , bia làm bằng đá xanh , có nắp hình cái đấu trên rộng 50cm
Lỗ Khổng Tử Miếu Bi 鲁孔子庙碑
10/05/2019 00:05
 Bia này có tên là Ngụy Khổng Tiện Bi 魏孔羡碑 còn gọi là lỗ khổng tử miếu bi được lập thời Tam Quốc nước Ngụy năm Hoàng Sơ nguyên niên
Vũ hậu thiếp
10/05/2019 00:05
Thiếp này được nêu đầu tiên ở sách "Mặc duyên vựng quan" của An Kỳ đời Thanh: "Vũ hậu thiếp, chữ Thảo, bản giấy, người đời Đường mô, có ấn "[Ngu] Thế Nam"". Đến nay, các chuyên gia giám định cho rằng thiếp này không phải bút tích gốc của Vương Hy Chi ở mấy điểm
Thác bản đời Minh của Lan Đình tập tự
10/05/2019 00:05
明拓兰亭序,锦面,挖镶裱,蝴蝶装。三开。墨纸半开纵24.5厘米,横11.9厘米。   
[Ebook] Thuyết văn giải tự hệ truyện
10/05/2019 00:05
Thuyết văn giải tự hệ truyện do Từ Hải (Nam Đường)  trứ tác . Toàn sách bao gồm tám thiên tổng 40 quyển .
Triệu Mạnh Phủ Khải thư Hàng Châu Phúc Thần quán kí quyển
10/05/2019 00:05
《 Hàng Châu phúc thần quán kí》 là một thiên bi kí, do trứ danh văn học gia Đặng Văn Nguyên soạn , ghi chép lại việc lãnh tụ đạo giáo Trương Duy Nhất giao phó cho Thôi Nhữ Tấn trùng kiến Phúc thần quán bên cầu Đoạn Kiều ở Tây Hồ , Hàng Châu .
Bội văn vận phủ - 佩文韻府
10/05/2019 00:05
Bội văn vận phủ (佩文韻府) là một từ điển vần Hán cổ về những điển tích trong văn học và cách dùng vần điệu trong thi ca. Bằng việc đối chiếu thanh điệu và vần, từ điển này cung cấp cho người đọc thành phần cấu tạo và kết cấu của thi ca.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top