Dương Liễn mộ chí 楊璉墓誌

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

Dương Liễn mộ chí
Mộ chí thời Bắc Ngụy , tổng cộng có 23 hàng , mỗi hàng nếu đầy là 24 chữ . Mộ chí vuông  48.5 cm , chữ chân thư thời này .

dương liễn mộ chí  có thư pháp rất tú mĩ thư phong tuấn bạt cương nghịdụng bút cương nhu tương tế

《楊璉墓誌》Toàn văn:

君諱璉,恆農胡城人。三皇之後,軒轅之苗胄,五帝之苗典,赤泉侯之苗裔,太尉公振之後也。世藉華腴,胤清胄遠,稟玄氣於黃中,樹資性而溫雅,文明炳郁於乾元,英朗照晰於自然。弱齡始笄,書劍並達,經深而蘊,武果而猛,懋年之令,聲飛海國。皇京都代北,暨戎荒,化旦昇平,后儒先勁。以君弓馬殊倫,超用殿中武士軍將。內衛也,建劉章之忠;外討也,表亞夫之節。爰動皇衷,俄而擢拜安城令,蒞政拪遲,幽顯同詠中牟之善,愧其芳,勝殘之風慚其美。太和之始,遷汝南太守。讓榮之禮,沖挹如初。地局帶淮,邦鄰密。敷摸略以來遠人,播智勇以威狡豎。惠勸逾於溉瓜,寧疆穆於梁宋。追蹤息吠,無謝於曩賢;綏黔育庶,不後於古人。宰郡九稔,乞解歸京。考行倫功,事高朝最。方當鳴茄日南,耀節月北,然靈道失監,倉旻侵善。春秋七十有六,大魏太和廿二年正月乙丑朔十一日丙子薨於洛陽靜恭里。主上撫悼,朋寮愴咽,褒勛錄跡,贈河東太守。以神龜二年三月六日窆於旦甫之西山。營域蓋業,墳壟滿地。天長地久,或升谷而低崚;歲益月增,或高壑而卑嶺。故刊石鏤文,以光功臣之墓。

其辭曰:遙縱遐藉,肇自神禽。靈虛覆樹,枝裔崇林。乘高因鏡,祖基承蔭。四氣洽緒,賢懿唯深。幼播蘭蕙,早冕纓簪。資文挺武,朝野齊欽。猛舊逸侶,爰動皇心。制邑飛玉,裁邦揚金。魂住命消,日移影昳。出此明軒,入彼幽穴。夕風暮悲,晨露曉結。懋木晝摧,妍草夜折。高墳上封,蘭燈下滅。深埏掩途,鬆開永閉。盡地終天,嗚呼長絕。岩壑易頹,茲銘難缺

 

 
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top