Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2022
05/02/2022 00:02
Nhân Mỹ học đường thông báo về việc chiêu sinh các lớp Hán Nôm và Thư pháp năm 2022 như sau
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỮ HÁN VÀ THƯ PHÁP NĂM 2021
08/01/2021 00:01
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường ngày 27 tháng 12 năm 2020 về việc chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2021
Thông báo chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2020
17/01/2020 00:01
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường ngày 04 tháng 01 năm 2020 về việc chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2020
Thông báo chiêu sinh năm 2019
20/03/2019 00:03
Quý vị muốn tìm cho mình chiếc chìa khóa để có thể tự mở được cánh cửa tìm về quá khứ với những nét vàng son của cha ông?
Thông báo chiêu sinh năm 2016
04/02/2016 00:02
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức chiêu sinh các lớp chữ Hán và thư pháp Hán Nôm truyền thống, nội dung cụ thể như sau
Thông báo chiêu sinh năm 2015
07/07/2015 00:07
Khóa thư pháp hệ 2 năm (dành cho người đã biết chữ Hán - bao gồm Hán Nôm và tiếng Trung hiện đại - và chỉ có nhu cầu học tập thư pháp)
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top