Đào tạo - Bồi dưỡng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2022
07/07/2022 15:07
Nhân Mỹ học đường thông báo về việc chiêu sinh các lớp Hán Nôm và Thư pháp năm 2022 như sau
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỮ HÁN VÀ THƯ PHÁP NĂM 2021
07/07/2022 15:07
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường ngày 27 tháng 12 năm 2020 về việc chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2021
Thông báo chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2020
07/07/2022 15:07
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường ngày 04 tháng 01 năm 2020 về việc chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp năm 2020
Thông báo chiêu sinh năm 2019
07/07/2022 15:07
Quý vị muốn tìm cho mình chiếc chìa khóa để có thể tự mở được cánh cửa tìm về quá khứ với những nét vàng son của cha ông?
Thông báo chiêu sinh năm 2016
07/07/2022 15:07
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức chiêu sinh các lớp chữ Hán và thư pháp Hán Nôm truyền thống, nội dung cụ thể như sau
Thông báo chiêu sinh năm 2015
07/07/2022 15:07
Khóa thư pháp hệ 2 năm (dành cho người đã biết chữ Hán - bao gồm Hán Nôm và tiếng Trung hiện đại - và chỉ có nhu cầu học tập thư pháp)
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top