Học chế

Lời nói đầu
04/07/2022 18:07
Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo chữ Hán và thư pháp chữ Hán do Cư sỹ Yên Sơn khởi tâm xây dựng từ năm 2005, cung thỉnh quý thầy Viện chủ tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ giữ ngôi Viện chủ
Chương I Quy định chung
04/07/2022 18:07
Biểu tượng của Nhân Mỹ học đường là một khuôn triện hình vuông, bên trong có dòng chữ Hán (theo thể Hán đỉnh phồn cổ ấn) với nội dung là “Nhân Mỹ học đường” (仁美學堂), được trình bày theo 2 cột dọc.
Chương II Những quy định cụ thể
04/07/2022 18:07
Là quý chức sắc Phật giáo đương nhiệm trụ trì các Tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ, chùa Mễ Trì Thượng, nơi bảo trợ cơ sở học tập cho Nhân Mỹ học đường.
Chương III Điều khoản thực hiện
04/07/2022 18:07
Học chế này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các tập thể, cá nhân trong cơ cấu tổ chức của Nhân Mỹ học đường và toàn bộ học viên.
Học chế sửa đổi, bổ sung lần thứ 5
04/07/2022 00:07
Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo chữ Hán và thư pháp chữ Hán do Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên sáng lập năm 2005, tạ
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top