Lời nói đầu

Ngày đăng: 04/07/2022 | 00:07

Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo Hán Nôm và Thư pháp do Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên sáng lập năm 2005, tại Hà Nội. Nhân Mỹ học đường tổ chức các lớp học Hán Nôm và Thư pháp không vì mục đích kinh tế mà vì mục đích giữ gìn, bảo lưu và phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Xuất phát ban đầu là một lớp học trong chùa, Nhân Mỹ học đường đã phát triển với nhiều cơ sở đào tạo, quy mô hàng trăm học viên thuộc các trình độ khác nhau. Đội ngũ Giảng sư, Giảng viên của Nhân Mỹ học đường là những người vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức và nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hoạt động của Nhân Mỹ học đường tuân thủ những quy định vừa mang tính học đường, vừa mang tính thiền gia, không ngoại lệ với bất cứ một thành viên nào khi đã tham gia Nhân Mỹ học đường. Những quy định đó được khái quát hóa, cụ thể hóa thành Học chế Nhân Mỹ học đường.

Học chế này tiền thân là Thanh quy Học đường, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2007; được Hội đồng Điều hành sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất và được thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2013 với tên gọi chính thức là Học chế; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 và được thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2014; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 và được thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2014; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 và được thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2017; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 và được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2021; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 và được thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2023. Học chế của Nhân Mỹ học đường bao gồm những nội dung cụ thể dưới đây.

Chương I

Chương II

Chương III

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top