Tổ chức bộ máy

Yên Sơn - Lê Trung Kiên
04/07/2022 18:07
Đốc giáo
Xuân Như - Vũ Thanh Tùng
04/07/2022 18:07
Chủ tịch Hội đồng Điều hành
Vô Công - Phạm Văn Ánh
04/07/2022 18:07
Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Nam Long - Nguyễn Quang Duy
04/07/2022 17:07
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp
Đô Lương - Nguyễn Đức Bá
04/07/2022 17:07
Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm
Hoài Đức - Nguyễn Văn Phương
04/07/2022 17:07
Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành
Mặc sinh - Lê Huy Hoàng
04/07/2022 17:07
Phụ trách Bộ phận Quản lý Đào tạo
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top