Nhân mỹ học đường

Nhân mỹ học đường thuở sơ khai là một cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Hán Nôm và thư pháp. Ban đầu, lớp chỉ có 10-15 người theo học. Người đầu tiên khởi xướng, sáng lập và chủ trì giảng dạy miễn phí ngoài giờ hành chính là thầy giáo – cư sĩ Lê Trung Kiên. Lớp học đượng Thượng tọa Thích Thanh Lương với tâm từ bi bố trí cho học tại khuôn viên chùa Nhân Mỹ, bao cấp phòng học, bàn ghế và điện nước.
 
Mục tiêu chính của sơ sở là kết hợp nghiên cứu, bồi dưỡng, phối hợp đào tạo những người có nhu cầu tìm hiểu, tâm huyết và tham gia công tác bảo tồn giá trị văn hóa tôn giáo thông qua cứ liệu ngữ văn Hán Nôm: phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân khác để bồi dưỡng những người có nhu cầu tìm hiểu về Hán Nôm để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tôn giáo truyền thống; thông qua bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ có khả năng, tâm huyết để tham gia vào lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo. Nhân mỹ học đường đã được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của các cơ quan như Vụ Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo…đặc biệt là các quý thầy trụ trì các chùa Thanh Quang, Thiên Phúc và Tứ Kỳ.

 

 

Đến nay, đã có một số học viên mãn khóa nhưng hàng năm, số người đến đăng ký theo học ngày càng tăng. Từ một lớp học nhỏ lẻ, quân số trên 10 người nay đã tăng lên với 05 lớp học, trong đó có lớp quân số lên tới 40-50 người.
 
Nhân Mỹ Học đường là một trung tâm có uy tín trong hoạt động bảo tồn nhằm bồi dưỡng, đào tạo  góp phần duy trì, bảo lưu và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống dựa trên căn bản cứ liệu ngữ văn Hán Nôm cho những người quan tâm, yêu thích và tâm huyết với việc duy trì, bảo lưu, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những người yêu thích Hán Nôm và thư pháp chữ Hán.

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top