Tổ chức

Trao QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học đường cho ông Hoàng Anh Hùng
05/07/2022 08:07
Ngày 14/7/2019, Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ Học đường đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng cho ông Hoàng Anh Hùng, học viên lớp chữ Hán và Thư pháp hệ 04 năm khóa XII.
Thành viên hội đồng khoa học
05/07/2022 08:07
Hội đồng khoa học và đào tạo bầu Chủ tịch Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số phiếu. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng khoa học và đào tạo thực
Nhân Mỹ học đường trao quyết định thỉnh nhiệm Chủ tịch Hội đồng Điều hành
05/07/2022 08:07
Sáng nay, ngày 05/6/2014, tại Cơ sở 3 của Nhân Mỹ học đường - chùa Mễ Trì thượng (p. Mễ Trì, q. Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội) đã long trọng diễn ra buổi lễ trao quyết định thỉnh nhiệm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường cho Giảng sư, Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng.
Về việc thỉnh nhiệm Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp, Chủ nhiệm Cơ sở 1
05/07/2022 08:07
Thư pháp gia Nguyễn Trung Hoàng Long được thỉnh nhiệm thay mặt Hội đồng Điều hành trực tiếp tổ chức, điều hành các hoạ
Về việc thỉnh nhiệm Chủ nhiệm bộ môn chữ Hán, Chủ nhiệm Cơ sở 2
05/07/2022 08:07
Hội đồng Điều hành, Đốc giáo, Ban Quản lý Học đường, Lớp trưởng các lớp chữ Hán và Thư pháp tại các Cơ sở của Nhân Mỹ
Về việc thỉnh nhiệm Thư ký Hội đồng Điều hành, Chủ nhiệm Cơ sở 3
05/07/2022 08:07
Thỉnh nhiệm Thạc sỹ Lê Huy Hoàng, thành viên Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường đảm trách cương vị Thư ký Hội đồng Điều hành, Chủ nhiệm Cơ sở 3 của
Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Học đường
05/07/2022 08:07
Cử ông Nguyễn Tiến Đạt, Chánh quản Ban Quản lý học đường đảm trách cương vị Trưởng Ban Quản lý Học đường, chịu trách
Về việc công bố Học chế của Nhân Mỹ học đường
05/07/2022 08:07
Nay ban hành Học chế Nhân Mỹ học đường do Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường thống nhất thông qua, đã được
Về việc chấp thuận từ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp
05/07/2022 08:07
Chấp thuận từ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp, Nhân Mỹ học đường đối với ông Nguyễn Trung Hoàng Long.
Về việc thỉnh nhiệm Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp
05/07/2022 08:07
Giảng sư Thạc sỹ Nguyễn Quang Duy có trách nhiệm tham mưu, tổ chức, điều hành các hoạt động dạy, học, triển lãm thư
Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Học đường
05/07/2022 00:07
Hội đồng Điều hành, Ban Quản lý Học đường, Lớp trưởng các lớp chữ Hán và Thư pháp tại các Cơ sở của Nhân Mỹ học
Lời nói đầu
04/07/2022 18:07
Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo chữ Hán và thư pháp chữ Hán do Cư sỹ Yên Sơn khởi tâm xây dựng từ năm 2005, cung thỉnh quý thầy Viện chủ tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ giữ ngôi Viện chủ
Chương I Quy định chung
04/07/2022 18:07
Biểu tượng của Nhân Mỹ học đường là một khuôn triện hình vuông, bên trong có dòng chữ Hán (theo thể Hán đỉnh phồn cổ ấn) với nội dung là “Nhân Mỹ học đường” (仁美學堂), được trình bày theo 2 cột dọc.
Chương II Những quy định cụ thể
04/07/2022 18:07
Là quý chức sắc Phật giáo đương nhiệm trụ trì các Tổ đình Phật giáo chùa Nhân Mỹ, chùa Mễ Trì Thượng, nơi bảo trợ cơ sở học tập cho Nhân Mỹ học đường.
Chương III Điều khoản thực hiện
04/07/2022 18:07
Học chế này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các tập thể, cá nhân trong cơ cấu tổ chức của Nhân Mỹ học đường và toàn bộ học viên.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top