Thông báo chiêu sinh năm 2015

Ngày đăng: 07/07/2015 | 00:07

Nhân Mỹ học đường chiêu sinh các khóa mới:
   Khóa chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm (dành cho người chưa biết chữ Hán)
   Khóa thư pháp hệ 2 năm (dành cho người đã biết chữ Hán - bao gồm Hán Nôm và tiếng Trung hiện đại - và chỉ có nhu cầu học tập thư pháp)
   Khóa thư pháp bút cứng hệ 6 tháng (dành cho các bạn có nhu cầu luyện viết chữ Hán bút ngòi cứng).
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top