Hành thư Xích Bích nhị phú sách - 行書赤壁二賦冊

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

行書赤壁二賦冊
 Thiếp Hành thư Xích Bích nhị phú này là tác phẩm của thư pháp gia Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên .
Toàn thiếp tổng cộng có 81 hàng . Trong đó "Xích Bích phú" 46 hàng , "Hậu Xích Bích Phú" 32 hàng , thự khoản tam hàng , có một trang vẽ Tô Thức
. Hai bài phú này do Triệu tiên sinh đồng thời viết nhưng có phong cách có chút khác biệt. Thiếp được viết khoảng năm thứ năm niên hiệu Đại Đức đời Nguyên hiện nay đang tàng ở bảo tàng Cố cung Đài Bắc


Triệu Mạnh Phủ
赵孟頫(1254-1322),浙江吴兴人,字子昂,号松雪道人。本宋宗室,宋亡仕元,官至翰林学士承旨。赵孟頫提倡复古,影响当代甚钜。其书法力追晋唐,书风历经三变,先临宋高宗,再学锺繇及二王,最后取法李邕。

苏轼,眉州眉山人,北宋时著名的文学家、政治家、艺术家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士、铁冠道人。嘉佑二年进士,累官至端明殿学士兼翰林学士,礼部尚书。南宋理学方炽时,加赐谥号文忠,复追赠太师。

 
Ông sáng tác tác phẩm này khi đó 48 tuổi đang tráng niên , thư pháp từng chữ từng nét cẩn thận chăm chút , thể thái ưu nhã , hành khí lưu lợi viên chuyển , kết tự có phong khí thời Ngụy Tấn .
File PDf lưu tại đây : DownLoad

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top