Nguyễn Nguyên Lệ thư thất ngôn liên 阮元隶书七言联

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05
 

【阮元隶书七言联】

  《七言》联,清,阮元书,纸本,隶书,纵125.6厘米,横29.1厘米。
  释文:
  有子才如不羁马,先生可是绝俗人。集山谷东坡句,为退庵主人。阮元。
  款署:“集山谷东坡句,为退庵主人。阮元。”钤“阮元私印”、“抚浙使者”白文印二方。鉴藏印“药农平生珍赏”白文印。
  此联用笔浑厚率直,笔锋不假修饰,回转波挑,飘逸灵动,风格古朴自然。

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top