Trương Hàn thiếp 《张翰帖》

Ngày đăng: 10/05/2019 | 00:05

Trương Hàn thiếp  《张翰帖》,  do Âu Dương Tuân 欧阳询 đời Đường  viết . Thiếp cao 25,1 cm dài  31.7 cm theo thể hành thư gồm 11 hàng và 98 chữ .
Trương Hàn thiếp còn gọi là Quý Ưng thiếp , kể về cố sự của Trương Hàn .
欧阳询行书张翰帖

Toàn văn :
張翰字季鷹,吳郡人。有清才,善屬文,而縱任不拘,時人號之爲江東步兵。後謂同郡顧榮曰:天下紛紜,禍難未已。夫有四海之名者,求退良難。吾本山林間人,無望於時。子善以明防前,以智慮後。榮執其 (nghi khuyết chữ “”) 愴然,翰因見秋風起,乃思吳中菰菜鱸魚,遂命駕而歸。
những chữ bị hỏng dựa vào  Tấn Thư《晉書》để  bổ khuyết .

Trương Hàn thiếp vốn nằm trong “Sử sự thiếp”  đây là bản mặc tích duy nhất của thư pháp gia trứ danh Âu Dương Tuân đời Đường còn lưu giữ được , mười phần trân quý .
Đặc điểm thư pháp của thiếp này là  “tự thể” cao , bút lực cứng cỏi có sức lực , phong cách hiểm tuấn (cao hiểm trở ) , tinh thần lộ ra ngoài .
Cuối của thiếp có lời đề bạt của Tống Huy Tông Triệu Cát  đề những lời tâm đắc khi giám thưởng


 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top