THÔNG BÁO V/v Hoàn thành tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ IX

Ngày đăng: 28/10/2020 | 00:10

THÔNG BÁO
V/v Hoàn thành tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ IX
-----------
 
         
Về việc hoàn thiện tác phẩm

  • Đối với những tác phẩm Bút lông  đã được BGK lựa chọn, tác giả khẩn trương liên hệ với những cơ sở chuyên môn để bồi tác phẩm .
  • Đối với những tác phẩm được BGK yêu cầu chỉnh sửa, tác giả mau chóng hoàn thiện nội dung chỉnh sửa, gửi duyệt lại để kịp tiến độ hoàn thiện.

Về quy cách tác phẩm Triển lãm:
+ Chỉ chấp nhận tác phẩm viết trên các loại giấy Xuyến (giấy Tuyên), giấy Dó và theo đúng tiêu chuẩn kích thước yêu cầu từ Ban tổ chức.
+ Không chấp nhận các tác phẩm tẩy xóa, chắp vá, sao chép tác phẩm thư pháp của người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
+ Khi gửi tác phẩm, các tác giả kèm theo etiket tác phẩm gồm : Tên nội dung tác phẩm , Tác giả ...
+ Tác phẩm thống nhất viết theo biểu treo , kích thước tỉ lệ các cỡ lòng biểu như thông báo trước : 140cm x 70cm, 140cm x 35cm ,70cmx 70 cm
Và các kích cỡ bo viền bồi tác phẩm theo bản ảnh kèm theo (lưu ý khi các tác giả bồi biểu ở bất kỳ đâu tuân thủ theo yêu cầu kích cỡ này )


  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top