Nội dung triển lãm Hàn Mặc lần thứ 11 - 2023

Ngày đăng: 02/11/2023 | 00:11
 1. ID 001 Nguyễn Thị Phi Nga Tiết lâm Trương Mãnh Long bi
  ID 002 Phạm Tuấn Đạt  Học nhi bất tư tắc võng, Tư nhi bất học tắc đãi
  ID 003 Phạm Văn Vũ Duy kiệm khả dĩ trợ liêm, Duy thứ khả dĩ thành đức

  ID 004 Phạm Văn Vũ Kính Nghĩa Đường – Chu Hy
  ID 005 Phạm Văn Vũ Nguyệt – Trần Nhân Tông
  ID 006 Trần Thị Thanh Hương Xuân Nhật – Chu Hy
  ID 007 Trần Thị Thanh Hương Thư Hương
  ID 008 Nguyễn Bá Hiểu Câu đối: Tự cổ công thành do hữu chí, Nhi kim hiển đạt thị vi sư
  ID 009 Đặng Ngọc Trản Thơ: Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  ID 010 Bùi Văn Huyên Cung từ ngũ khúc – Cố Vũ
  ID 011 Bùi Văn Huyên Tiết lâm Trương Mãnh Long
  ID 012 Nguyễn Thu Huyền Đường thi ngũ thủ
  ID 013 Nguyễn Ngọc Thông Bát nhã tâm kinh
  ID 014 Nguyễn Ngọc Thông Trung sơn vấn đáp
  ID 015 Nguyễn Bảo Thái Nguyên nghê mộ chí (tiết lâm)
  ID 016 Nguyễn Anh Vũ Lâm Tôn Thu Sinh (tạo tượng ký)
  ID 017 Nguyễn Anh Vũ Tiệt Nam Sơn chương V, Kinh thi
  ID 018 Nguyễn Anh Vũ Chinh Nhân Oán (Liễu Trung Dung)
  ID 019 Nguyễn Bá Hiểu Tự cổ công thành do hữu chí, Nhi kim hiển đạt thị vi sư
  ID 020 Nguyễn Xuân Chi  Lâm Nguyên Trinh mộ chí
  ID 021 Trương Văn Tơ Nguyên hỏa (Khuông Việt thiền sư, thơ văn Lý - Trần)
  ID 022 Dương Xuân Tảo Bát nhã tâm kinh
  ID 023 Nguyễn Văn Luyện Tống Mạnh Hao Nhiên chi Quảng Lăng (thơ Đường)
  ID 024 Ngô Văn Long Lâm Nguyên Trành Mộ Chí
  ID 025 Đỗ Chí Trúc  Ngã tại tiền đường lục bách nhật Sư chủ thư sơn tam thập niên
  ID 026 Trịnh Văn Chỉ tiết lâm Cửu Thành Cung - Âu Dương Tuân
  ID 027 Phạm Thị Trà Mi tiết lâm Nhạn Tháp Thánh Giáo Tự - Chử Toại Lương
  ID 028 Vũ Tuấn Minh tiết lâm Đại Tự Âm Phù Kinh - Chử Toại Lương
  ID 029 Nguyễn Phương Vinh tiết lâm Lạc Nghị Luận -  Vương Hy Chi
  ID 030 Đào Văn Mẫn  Lâm Nghê khoan tán
  ID 031 Hoàng Tiến Dũng  Lâm Trí Vĩnh
  ID 032 Nguyễn Huy Hoàng Thủy điệu ca đầu - Tô Thức (trích)
  ID 033 Trịnh Ngọc Biên Lý Bạch thi nhị thủ
  ID 034 Nguyễn Hữu Luật Cáo tật thị chúng - Mãn Giác Thiền Sư
  ID 035 Trần Thị Lan Anh Quy khứ lai từ
  ID 036 Lê Thanh Liêm Trích Hồng Đức ất mùi khoa tiến sĩ bia
  ID 037 Lê Thanh Liêm Thiên trường vãn vọng
  ID 038 Nguyễn thị thúy Quỳnh Lâm.linh phi kinh tiểu khải
  ID 039 Cao Thị Minh Tuyến lâm thiên tự văn của Trí Vĩnh
  ID 040 Cao Thị Minh Tuyến Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông
  ID 041 Trịnh Ngọc Biên Lý Bạch thi nhị thủ
  ID 042 Nguyễn văn Tư Thiên tự văn
  ID 043 Nguyễn văn Tư  Câu đối trong văn miếu.:Khoa giáp trung lai danh bất hủ...
  ID 044 Xuân Quỳnh Bình ngô đại cáo
  ID 045 Nguyễn Đức Vọng Bài vô đề của Nguyễn Nghiễm
  ID 046 Nguyễn Đức Vọng Câu đối kỷ niệm  ngày Phật đản
  ID 047 Lê Mạnh Nhanh Trích Minh tâm bảo giám phên thứ 10 huấn tử thơ trang tử
  ID 048 Nguyễn Huy Hoàng Thủy điệu ca đầu - Tô Thức (trích)
  ID 049 Hoàng Phúc Hải Trích thên Học nhi Luận Ngữ
  ID 050 Cao Xuân Trang Tiết lâm Ất Anh bi
  ID 051 Phan Mạnh Thực  Đăng U Châu đài ca
  ID 052 Nguyễn Thị Thúy Hậu Tiết lâm Ất Anh bi
  ID 053 Nguyễn Phú Hưng  Nghiêm sư xuất cao đồ
  ID 054 Nguyễn Phú Hưng  Tiết lâm Ất Anh bi
  ID 055 Tạ Văn Thái   Hồi hương ngẫu thư 
  ID 056 Đỗ Cao Chiến  Đạo đức kinh trích lục
  ID 057 Đàm Văn Thao Tiết lâm Ất Anh Bi 
  ID 058 Hoàng Anh Diệp Lâm Ất Anh bi
  ID 059 Phạm Viết Cường  Luận ngữ_Thuật nhi_I
  ID 060 Nguyễn Văn Đôn lâm “Ất Anh Bi”
  ID 061 Nguyễn Mạnh Khiết “Ất Anh bi tập tự đối liên”
  ID 062 Phạm Văn Hùng lâm “Ất Anh Bi”
  ID 063 Trần Anh Tuấn lâm “Ất Anh Bi” 
  ID 064  Nguyễn Ngọc Tuân “Ất Anh bi tập tự đối liên”
  ID 065 Bùi Văn Công lâm “Ất Anh Bi”
  ID 066  Nguyễn Hải Thanh “Ất Anh bi tập tự đối liên” 
  ID 067 Nguyễn Thị Thương  Lâm “Ất anh bi”
  ID 068 Vũ Văn Tọa lâm “Ất anh bi” 
  ID 069 Nguyễn Trọng Hà Phật đạo vô cương
  ID 070 Nguyễn Trọng Hà Thánh thọ vạn niên 
  ID 071 Nguyễn Trọng Hà Câu đối ( tập tự Dịch sơn bi )
  ID 072 Vũ Quang Huy  Xuân hiểu + Xuân cảnh ( Trần Nhân Tông )
  ID 073 Lê Bình  Lạc đạo tùy duyên 
  ID 074 Trần Quốc Việt  Dịch sơn bi 
  ID 075 Nguyễn Mộng Lân Câu đối  (tập tự Dịch sơn bi )
  ID 076 Phạm Long Giang Tứ bình ( Tọa hữu minh – Thôi Viện )
  Tứ bình ( Thiên tự văn – Chu Hưng Tự )
  ID 077 Nguyễn Thị Hương  Lâm Dịch sơn bi 
  ID 078 Nguyễn Thị Thùy Trinh  Tiết Lâm Dịch sơn bi 
  ID 079 Vũ Công Tiến Lâm Dịch Sơn Bi 
  ID 080 Nguyễn Anh Tuấn Thư sơn hữu lộ cần vi kính. Học hải vô nhai khổ tác chu
  ID 081 Nguyễn Anh Tuấn Dịch sơn bi 
  ID 082 Nguyễn Anh Tuấn Nhập môn nghi xả dung thường tính. Đáo tự ưng sinh hoan hỷ tâm 
  ID 083 Đỗ Ngọc Ánh 
  Nhược đông thệ chi thừa ba. Tự tây thùy chi tàn chiếu
  ID 084 Đỗ Ngọc Ánh  Lâm Dịch sơn bi 
  ID 085 Phạm Văn Lợi  Dịch sơn bi
  ID 086 Phạm Văn An  Mạnh pháp sư bi văn
  ID 087 Phạm Văn An  Linh phi kinh 
  ID 088 Phạm Văn An Tam Tạng thánh giáo tự
  ID 089 Nguyễn Tuấn Anh   Tam Tự Kinh
  ID 090 Nguyễn Phương Chi  Dụ chư tỳ tướng hịch văn trích lục
  ID 091 Nguyễn Phương Chi  Ức Trai thi tập nhị thủ 
  ID 092 Bùi Tiến Diệu  Mạnh Tử
  ID 093 Nguyễn Nam Dương  Tam Tự Kinh
  ID 094 Phan Lạc Đạt  Thu Thanh Phú  Âu Dương Tu
  ID 095 Phan Lạc Đạt  Phong Tật chu trung phục chẩm thư hoài Đỗ Phủ
  ID 096 Trần Thị Hằng  Bình ngô đại cáo văn
  ID 097 Thân Văn Hoàng  Ấu học ngũ ngôn thi 
  ID 098 Trần Minh Huân Ngọc tỉnh liên phú
  ID 099 Nguyễn Huy Hùng  Tái dụ Vương Thông thư, Nguyễn Trãi
  ID 100 Nguyễn Thị Cẩm Hưng  Bạch đằng giang phú 
  ID 101 Nguyễn Thị Cẩm Hưng  Trường môn phú 
  ID 102 Nguyễn Đăng Kiện  Đạo Đức Kinh "chương 1 đến chương 14 "
  ID 103 Nguyễn Thị Thúy Liễu  Thơ Đường
  ID 104 Nguyễn Tiến Nam  Tam Tự Kinh trích lục
  ID 105 Vũ Trọng Nhân  Đạo Đức Kinh trích lục
  ID 106 Vương Thị Nhung  Thơ của tác giả  Tô Thức. 
  ID 107 Vương Thị Nhung   Tiền Xích Bích phú 
  ID 108 Bùi Thị Thu Oanh  Bạch Đằng giang phú (Trương Hán Siêu);
  ID 109 Bùi Thị Thu Oanh  Thi tứ thủ
  ID 110 Trần Thị Loan Phương  Đạo Đức Kinh - Tỳ Bà Hành 
  ID 111 Lê Văn Quyền  Tam Tự Kinh- Phật, Pháp, Tăng, Thích Ca Mâu Ni
  ID 112 Chu Định Sơn  Đường thi lục thủ
  ID 113 Đặng Minh Tư Đạo đức kinh trích- Tam tự kinh trích
  ID 114 Dương Đức Thái Đạo Đức Kinh trích lục
  ID 115 Bùi Vinh Thanh  Dược sư kinh trọn bộ
  ID 116 Nguyễn Thị Thúy  Bình Ngô Đại cáo
  ID 117 Đặng Thị Thu Trang   Nhật Ký Trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tầm ung tôn ẩn cư của Lý Bạch
  ID 118 Phùng Thị Ngọa Trâm   Trường hận ca (của Bạch Cư Dị)
  ID 119 Hàn Ngọc Uyển  Đường thi tứ thủ
  ID 120 Nguyễn Văn Vượng  Trích tăng quảng hiền văn
  ID 121 Nguyễn Văn Vượng  Bát nhã ba la mật đa tâm kinh
  ID 122 Nguyễn Thanh Xuân  Đạo Đức Kinh trích lục
  ID 123 Nguyễn Thanh Xuân   Đại Học trích cú
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top