Thông tin về nội dung các tác phẩm tham gia triển lãm Hàn Mặc lần thứ IX

Ngày đăng: 08/11/2020 | 00:11

Không có mô tả.

Bức chữ Triệu: 

CHÍNH VĂN: LẬP THÂN NGHI YẾU ĐẠO 立身宜要道,
KIẾN QUỐC THỦ TRỌNG CẦN 建國首重勤。

NGHĨA: LẬP THÂN CẦU HỌC ĐẠO,
XÂY NƯỚC TRƯỚC CẦN LAO. 

LẠC KHOẢN: 

 1. Phải: Đường khánh tiết thu vãn nhật 堂慶節秋晚日

(Nhân dịp kỉ niệm thành lập học đường, ngày cuối thu).

 1. Trái: Động chủ bút 洞主筆 (Khuất Lão động chủ viết). 

 

*Chú thích: Lấy ý trong 自介文(六藝文言)TỰ GIỚI VĂN - LỤC NGHỆ VĂN NGÔN NÓI VỀ ĐẠO HỌC LỤC NGHỆ. 

Không có mô tả.
Bức chữ Âu:

CHÍNH VĂN: NGHỊ ĐINH THẮNG HỌC 蟻丁勝學,
TƯỢNG CHÚNG PHI LƯU 象眾非流。

NGHĨA: Nhân gian học kiến thành công, bầy voi rong ruổi thì mong được gì. Gom bao sự học mà đi, tích ngàn con nước cũng vì thành sông.

LẠC KHOẢN: 

 1. Phải: Đường khánh tiết thu vãn nhật 堂慶節秋晚日

(Nhân dịp kỉ niệm thành lập học đường, ngày cuối thu).

 1. Trái: Động chủ bút 洞主筆(Khuất Lão động chủ viết). 

 

*Chú thích: Lấy ý trong 韓非子·HÀN PHI TỬ - DỤ LÃO, TRỎ Ý ĐÀN KIẾN TUY NHỎ NHƯNG DỤNG CÔNG LÂU CŨNG NÊN SỰ LỚN.  

Không có mô tả.

Bức chữ Nhan: 

CHÍNH VĂN: TƯ CAO ĐẠO VIỄN 思高道遠。

NGHĨA: TƯ TƯỞNG CAO THÌ ĐẠO VỜI VỢI. 

LẠC KHOẢN: 01. Phải: Tư cao đạo dũ viễn, phẩm đạt thuật cánh thâm.

思高道愈遠,品達術更深 (Tư tưởng cao đạo càng vời vợi, nhân phẩm đạt học thuật thêm sâu). 

       02. Trái: Khuất lão bút 屈老筆 (Khuất Lão động chủ viết).
 

*Chú thích: Lấy ý từ thành ngữ tục ngữ Trung Quốc.

Không có mô tả.

Bức chữ Liễu:

CHÍNH VĂN: THƯỢNG TRÌ NHO PHẨM 尚持儒品。

NGHĨA: CHUỘNG GIỮ PHẨM CHẤT NHÀ NHO. 

LẠC KHOẢN: 01. Phải: Thời đường khánh tiết 時堂慶節 (Nhân dịp kỷ niệm thành lập học đường)       

                    02. Trái: Khuất lão bút 屈老筆 (Khuất Lão động chủ viết).
 

*Chú thích: ·Chữ  lấy từ Tấu đàn Vương Nguyên 奏彈王源 của Thẩm Ước 沈約 – Nam triều * Lương 南朝•梁。

 

Không có mô tả.

Bức Tần Triện: 

CHÍNH VĂN: THÁNH CÔNG KINH QUỐC 聖功經國。

NGHĨA: THÁNH ĐẠO DỤNG CÔNG KINH BANG TẾ THẾ. 

LẠC KHOẢN: 01. Phải: Tả tắc Triện thư Khuyến học thi ý (Bên trái lấy ý thơ Khuyến học bằng Triện thư). 

                   02. Trái: Động chủ bút 洞主筆 (Khuất Lão động chủ viết). 

 

Không có mô tả.

Bức Lệ Tào Toàn: 

CHÍNH VĂN: THÁNH LẠC CHÍNH DÂN 聖樂政民。

NGHĨA: THÁNH ĐẠO VUI VẦY NỀN CHÍNH SỰ MUÔN DÂN. 

LẠC KHOẢN: Khánh đường tiết 慶堂節 (Nhân dịp kỷ niệm thành lập học đường). 

*Ấn chương: Nguyễn Hạnh tư ấn 阮幸私印。 

 

Không có mô tả.

Bức Ngụy bi: 

CHÍNH VĂN: HIỂN NHÂN QUANG TỰ 顯仁光字。

NGHĨA: SÁNG TỎ ĐẠO NHÂN, RẠNG NGỜI CHỮ NGHĨA. 

LẠC KHOẢN: 01. Phải: Nhân Mỹ khánh đường tiết 仁美慶堂節 (Nhân dịp kỷ niệm thành lập Nhân Mỹ học đường). 

                         02. Trái: Động chủ bút 洞主筆 (Khuất Lão động chủ viết). 

 

Không có mô tả.

Bức Sắc phong:

CHÍNH VĂN: THÁNH HỮU THUẬN VINH 聖有順榮。

NGHĨA: THUẬN THÁNH ĐẠO THÌ MỌI SỰ TỐT TƯƠI.  

LẠC KHOẢN: 01. Phải: Thời tại vãn thu 時在晚秋 (Nhân dịp thu muộn). 

                          02. Trái: Khuất thư 屈書 (Khuất Lão động chủ viết). 

 

Không có mô tả.

Bức chữ thảo:

CHÍNH VĂN: 

道院迎仙客,書堂隱相儒。

庭栽棲鳳竹,池養化龍魚。

Đạo viện nghênh tiên khách,
Thư đường ẩn tương nho.
Đình tài thê Phượng trúc,
Trì dưỡng hóa Long ngư. 

NGHĨA: 

Vườn đạo mời tiên khách,
Học đường đón danh nho.
Ngoài sân tre phượng đậu,
Cá thành rồng trên hồ.  

LẠC KHOẢN: Vân vũ thảo tắc Chu Hi Đào thi ý 雲雨草則周希陶詩意
(Bài thơ chữ thảo vần vũ ở trên lấy từ ý thơ của Chu Hi Đào thời Thanh Đồng Trị 清同治).

Không có mô tả.

Bức tiền vệ:
CHÍNH VĂN: 

Thiếu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân
少小須勤學文章可立身
Lúc nhỏ chuyên cần, luyện tập học hành,
Lớn lên có thể dùng văn chương tri thức để lập thân.

 (Thần Đồng Thi 神童詩 - Uông Thù 汪洙 thời Bắc Tống).
LẠC KHOẢN: 

 1.  Phải: Thiếu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân
  少小須勤學文章可立身
  Lúc nhỏ chuyên cần, luyện

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top