THÔNG BÁO thời gian nhận tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ IX đã hoàn thiện

Ngày đăng: 01/11/2020 | 00:11

Chúc mừng tất cả các tác giả có tác phẩm tham gia triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ IX ,  chỉ còn một phần rất ít tác phẩm phải sửa chữa và điều chỉnh .
Ban tổ chức thông báo với các tác giả
:

  • Thời gian nhận tác phẩm hoàn thiện : ngày thứ 7 , CN tuần này tức ngày (7-8 / 11 / 2020 ) , các tác giả chuyển lại tác phẩm cho ban tổ chức (Nên theo lớp , nhóm để dễ quản lý và tránh thất lạc )
  • Các lớp lập danh sách Eteket (như đã ở thông báo trước ) thành file mềm (Word) về BTC .
  • Lưu ý :
  • Các tác phẩm mang đi bồi hoàn thiện luôn phải theo yêu cầu của BTC (như ở thông báo trước ).
  • Trước khi chuyển tác phẩm hoàn thiện cho BTC , Các tác phẩm thiếu lạc khoản, ấn chương phải bổ sung đầy đủ .
Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính đề nghị các tác giả sớm hoàn thiện tác phẩm để kịp tiến độ tổ chức.
          Trân trọng !

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top