Thông báo v/v thi tốt nghiệp lớp chữ Hán và Thư pháp hệ 4 năm khoá V

Ngày đăng: 28/03/2019 | 00:03

(Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khoá V)
 
Theo như đã thông báo lịch trước 1 tháng, ngày 30/03/2019, lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khoá V sẽ thi tốt nghiệp mãn khoá:
 
1. Lịch thi:
Sáng: Thư pháp
Chiều: Kiến thức Hán Nôm
 
2. Thời gian
Sáng: Từ 9h đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h
 
3. Chuẩn bị:
Danh sách lớp tham gia thi tốt nghiệp


Thư pháp: 
  Giấy tuyên các cỡ 70x70cm & 35x140cm
  Bút, mực, nghiên, chu sa và các dụng cụ cần thiết khác
Hán Nôm:
  Giấy bút làm bài thi thông thường
 
4. Hình thức: 
Ra đề thi tại chỗ với bộ môn Thư pháp + Nộp tác phẩm đã yêu cầu chuẩn bị sẵn
Phát đề trực tiếp với bộ môn Hán Nôm
 
Yêu cầu lớp có mặt đầy đủ để làm bài thi xét tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận. Mọi thông tin hỗ trợ cần thiết xin liên hệ Bùi Quang Anh Tú!
 
Trân trọng!
NMHĐ
Xuân Như

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top