Thông báo về việc Triển lãm Thư pháp

Ngày đăng: 03/11/2021 | 00:11
Chào mừng Đại hội Phật giáo quận Nam Từ Liêm và kỷ niệm 16 năm thành lập Nhân Mỹ học đường, hướng tới ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của Đại đức Thích Quảng Tĩnh - Trưởng BTS Phật giáo quận Nam Từ Liêm, Trụ trì Thiên Trúc cổ tự và Đốc giáo Yên Sơn Lê Trung Kiên, Nhân Mỹ học đường thông báo tổ chức Triển lãm Thư pháp như sau:
 
1. Chủ đề: Giá trị truyền thống Nho giáo - Phật giáo
 
2. Thời gian: 16 - 21/11/2021
 
3. Địa điểm: khuôn viên Thiên Trúc cổ tự, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 
4. Đối tượng tham gia tác phẩm: Toàn bộ học viên Nhân Mỹ học đường 
 
5. Quy cách tác phẩm:
- Nội dung: Sáng tác/lâm mô hướng tới việc hoằng dương văn hóa truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục, thông qua việc trích dẫn kinh điển Nho giáo, Phật giáo, danh bi, danh thiếp, danh tác thi ca, từ phú Hán Nôm;
- Thể chữ: Triện thư, Lệ thư, Khải thư, Hành thư;
- Thể thức: bồi biểu. Thư pháp Bút lông: Trung đường (70 x 140cm); Đối liên (35 x 140 cm); Đấu phương (70 x 70 cm): các hình thức Chương pháp khác (Tứ bình, Phiến diện, Đoàn phiến, Hoành phi, Sách điệp…) tuân thủ theo 3 kích cỡ đã nêu. Thư pháp Bút sắt do Giảng sư Thư pháp Bút sắt thông báo.
 
6. Phương thức nộp tác phẩm:
- Thời gian nộp tác phẩm online: 07/11/2021 (trực tuyến trên nhóm FB lớp)
- Thời gian nộp tác phẩm trực tiếp: 13 - 14/11/2021
- Địa điểm nộp: Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì thượng)
- Đầu mối nhận tác phẩm: Thầy Bùi Quang Tuấn
- Tác phẩm trên giấy phải được Giảng sư Thư pháp phụ trách lớp thông qua; Học viên tự thu xếp kinh phí bồi biểu, đóng khung.
 
Nhân Mỹ học đường trân trọng thông báo và đề nghị Học viên các lớp tham gia đầy đủ.
 
TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN THƯ PHÁP
 
Hy Nhân - Nguyễn Quang Duy
 
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top