Thông báo về việc thi tốt nghiệp khóa VI

Ngày đăng: 28/03/2019 | 00:03


Chủ nhật, ngày 31/03/2019, Lớp Thư pháp hệ 2 năm khoá 6 sẽ làm bài thi tốt nghiệp, để kết thúc khoá học Thư pháp Khải thư 2 năm.
 
Vì vậy, yêu cầu các học viên chuẩn bị:
Giấy Tuyên (thục tuyên, hoặc bán sinh bán thục tuyên);
Bút, ấn chương, chu sa.
Hình thức thi: Sáng tác tác phẩm, hoàn thiện tại chỗ;
Thời gian: 2 tiếng (9h - 11h) sáng Chủ nhật 31/3/2019;
Nội dung: Lâm một đoạn bất kỳ, có đầy đủ nghĩa, tuỳ học viên chọn, trong các bi, thiếp đã được giới thiệu trong khoá học;
Kích thước: Tuỳ chọn;
Yêu cầu tác phẩm: Đầy đủ chính văn, lạc khoản, đóng ấn chương (danh chương, nhàn chương).
 
Đây là điều kiện để cấp chứng chỉ tốt nghiệp, vì vậy đề nghị học viên lớp Thư pháp hệ 2 năm khoá 6 có mặt đầy đủ để tham gia viết bài thi.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top