Lịch học ngày 25-26/05/2019

Ngày đăng: 24/05/2019 | 00:05
THỨ 7, ngày 25/05/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa IX 
Sáng: 
Thư pháp: Khải thư cơ bản
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI 
Sáng: 
Thư pháp: Triện thư cơ bản (Bài tập lâm mô & tập tự)
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Chiều: 
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
3. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao 1 năm khóa I
Sáng:
Hán văn: Ngữ pháp Văn ngôn
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
Chiều: 
Thư pháp: Phương pháp lâm mô trong việc học Thư pháp
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá
Chiều: Thư pháp bút cứng (căn bản)
Giảng sư: Kim Anh; Phương Chi
---------------------------------------------------
 
CHỦ NHẬT, ngày 26/05/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VI 
Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
Chiều: 
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VIII
Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
Chiều: 
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
3. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VII
Chiều: 
Thư pháp: Khải thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Kim Anh; Phương Chi
 
4. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VIII
 Sáng: 
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa X 
Sáng:
Hán Nôm: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
Chiều:
Thư pháp: Lệ thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XII
Sáng: 
Thư pháp: Triện thư căn bản (Tiếp) 
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh; Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Chiều:
Hán Nôm: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh;
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top