LỊCH HỌC NGÀY 25-26/6/2022

Ngày đăng: 23/06/2022 | 00:06

LỊCH HỌC NGÀY 25-26/6/2022

THỨ 7, ngày 15/6/2022
-------------
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
- Sáng: Lệ Thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                 Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

- Chiều: Hán văn Lý - Trần
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng

2.Lớp Hán Nôm và Thư pháp hệ 4 năm khóa XV
-Sáng : Hán văn tự học
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh
-Chiều: Triện thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                 Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng

3. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa XI
- Chiều:
Thư pháp: khải thư nhập môn
Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng
Địa điểm: chùa Nhân Mỹ
---------------------------------------------------
 
CHỦ NHẬT, ngày 26/6/2022
-------------
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa X
 - Sáng:  Kinh điển Nho gia trích giảng (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương
- Chiều: Khải thư - giới thiệu
Giảng sư:   Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                   Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng
  
2. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa IX
- Chiều:
Thư pháp: Khải thư
Giảng sư:  ThS Lê Đình Sơn
Địa điểm: chùa Nhân Mỹ

3. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI
- Sáng: Kinh điển Nho gia trích giảng (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương
- Chiều: Khải thư
Giảng sư:    Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                    Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng
 
4. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XII
- Sáng: Kinh điển Nho gia trích giảng (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương
- Chiều: Khải thư nhập môn
Giảng sư:   Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                   Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng
  
5. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIV
- Sáng: Triện thư nhập môn
Giảng sư:  Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                  Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
- Chiều: Hán văn Lý - Trần
Giảng sư: ThS Nguyễn Đức Bá
Địa điểm: chùa Nhân Mỹ

6. Lớp Thư pháp khải thư hệ 2 năm khóa X
- Sáng: Nhập môn khải thư
Giảng sư: ThS Lê Đình Sơn, giảng viên Bùi Đàm Hải
Địa điểm: chùa Nhân Mỹ

7. Lớp Thư pháp nâng cao hệ 1 năm khóa I
- Sáng: Lí luận và thực hành Khải thư nâng cao
Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy
Địa điểm: chùa Nhân Mỹ

8. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao hệ 1 năm khóa II
- Sáng:  Kinh điển Nho gia trích giảng (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương
- Chiều: Khải thư
Giảng sư:    Xuân Như Vũ Thanh Tùng
                    Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng

9. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XVI
- Sáng: Tam Tự Kinh
Giảng sư: Yên Sơn
- Chiều: Luyện viết bút sắt
Giảng viên: Phạm Kim Anh
                   Nguyễn Phương Chi
                   Đào Văn Thuận
Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top