Lịch học ngày 22-23/6/2019

Ngày đăng: 21/06/2019 | 00:06
THỨ 7, ngày 22/06/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa IX
- Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (thực hành tác phẩm)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
- Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: Ts. Phạm Văn Ánh
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI
- Sáng:
Thư pháp: Triện thư cơ bản (thực hành tác phẩm)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
- Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: Ts. Phạm Văn Ánh
 
3. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao 1 năm khóa I
- Sáng:
Hán văn: Ngữ pháp Văn ngôn
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
- Chiều:
Thư pháp: Thực hành tác phẩm
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
- Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên
- Chiều: Thư pháp bút cứng (căn bản)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên; Giảng viên: Kim Anh, Phương Chi
 
---------------------------------------------------
 
CHỦ NHẬT, ngày 23/06/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VI
- Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy; Lê Đình Sơn
- Chiều:
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VIII
- Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy; Lê Đình Sơn
- Chiều:
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
3. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VII
- Chiều:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Lê Đình Sơn; Kim Anh; Phương Chi
 
4. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VIII
- Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy; Lê Đình Sơn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa X
- Sáng:
Hán Nôm: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
- Chiều:
Thư pháp: Lệ thư cơ bản (Thực hành tác phẩm)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XII
- Sáng:
Thư pháp: Triện thư căn bản (Thực hành tác phẩm - tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
- Chiều:
Hán Nôm: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top