Lịch học ngày 18-19/05/2019

Ngày đăng: 17/05/2019 | 00:05
THỨ 7, ngày 18/05/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
 
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa IX 
  Sáng: 
Thư pháp: Khải thư cơ bản
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
   Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI 
  Sáng: 
Thư pháp: Triện thư cơ bản (Triện Thanh - tiếp)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
   Chiều: 
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
3. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao 1 năm khóa I
   Sáng:
Hán văn: Ngữ pháp Văn ngôn
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
   Chiều: 
Thư pháp: Củng cố, hoàn thiện kỹ pháp, bút pháp cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
   Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá
   Chiều: Thư pháp bút cứng (căn bản)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên
 
CHỦ NHẬT, ngày 19/05/2019
CHÙA NHÂN MỸ
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VI 
   Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
   Chiều: 
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VIII
   Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
   Chiều: 
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
3. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VII
   Chiều: 
Thư pháp: Khải thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Lê Đình Sơn
 
4. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VIII
  Sáng: 
Thư pháp: Thư pháp nhập môn
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa X 
  Sáng:
Hán Nôm: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
  Chiều:
Thư pháp: Lệ thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XII
   Sáng: 
Thư pháp: Triện thư căn bản (Tiếp) 
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
   Chiều:
Hán Nôm: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh;
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top