Lịch học ngày 04-05/05/2019

Ngày đăng: 02/05/2019 | 00:05
CHÙA NHÂN MỸ
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa IX 
   Sáng: 
Thư pháp: Khải thư cơ bản
Giảng sư: Bùi Quang Tuấn
   Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI 
  Sáng: 
Thư pháp: Triện thư cơ bản (Triện Thanh - tiếp)
Giảng sư: Bùi Quang Tuấn
  Chiều: 
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
3. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao 1 năm khóa I
  Sáng:
Hán văn: Ngữ pháp Văn ngôn
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
  Chiều: 
Thư pháp: Củng cố, hoàn thiện kỹ pháp, bút pháp cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như; Bùi Quang Tuấn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
  Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp)

   Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Lê Trung Kiên
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top