Lịch học ngày 01-02/06/2019

Ngày đăng: 31/05/2019 | 00:05
THỨ 7, ngày 01/06/2019
-------------
 
CHÙA NHÂN MỸ
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa IX 
 Sáng: 
Thư pháp: Khải thư cơ bản (Biến hoá của các nét cơ bản)
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XI 
 Sáng: 
Thư pháp: Triện thư cơ bản (Bài tập lâm mô & tập tự)
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 Chiều: 
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 
3. Lớp Hán và Thư pháp nâng cao 1 năm khóa I
 Sáng:
Hán văn: Ngữ pháp Văn ngôn
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh
 Chiều: 
Thư pháp: Phương pháp lâm mô trong việc học Thư pháp
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XIII
 Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá; Yên Sơn Lê Trung Kiên
 Chiều: Thư pháp bút cứng (căn bản)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên; Giảng viên: Kim Anh, Phương Chi
---------------------------------------------------
 
CHỦ NHẬT, ngày 02/06/2019
-------------
CHÙA NHÂN MỸ
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VI 
 Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Lê Đình Sơn
 Chiều:
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa VIII
 Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Lê Đình Sơn
 Chiều: 
Hán văn: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 
3. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VII
 Chiều: 
Thư pháp: Khải thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Lê Đình Sơn; Kim Anh; Phương Chi
 
4. Lớp Thư pháp hệ 2 năm khóa VIII
 Sáng: 
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Lê Đình Sơn
 
CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG
1. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa X 
 Sáng:
Hán Nôm: Hán văn Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Văn Phương
 Chiều:
Thư pháp: Lệ thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 
2. Lớp Hán và Thư pháp hệ 4 năm khóa XII
 Sáng: 
Thư pháp: Triện thư căn bản (Tiếp) 
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh; Xuân Như; Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
 Chiều:
Hán Nôm: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn Hạnh;
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top