LỄ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP HÁN NÔM, THƯ PHÁP NĂM 2024

Ngày đăng: 08/06/2024 | 00:06

Thực hiện chương trình đào tạo năm 2024, sáng 08/6, tại Giảng đường lớn chùa Mễ Trì Thượng trang trọng diễn ra Lễ Tốt nghiệp và trao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp cho học viên các lớp Hán Nôm, thư pháp của Nhân Mỹ học đường.

Hiện diện tại buổi lễ có các quý Giảng sư trong Thường trực Hội đồng Điều hành:

 • TS. Lê Trung Kiên, Đốc giáo Nhân Mỹ học đường
 • Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành
 • TS. Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học
 • ThS. Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn Thư pháp
 • ThS. Nguyễn Đức Bá, Thư ký Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm
 • ThS. Lê Huy Hoàng, Trưởng Ban Đào tạo
 • ThS. Nguyễn Văn Phương, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành, Trưởng Ban Nghi lễ.

Cùng sự tham dự của các quý thầy, cô trong Giảng sư đoàn, Chủ tịch và thành viên các Hội đồng, Văn phòng Học đường, đại diện Ban Cán sự các lớp đang theo học, Học viên các lớp mãn khóa năm 2024.

Tại chương trình, ThS. Lê Huy Hoàng, Trưởng Ban Đào tạo thay mặt Hội đồng Điều hành công bố các quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp, quyết định bế giảng và quyết định công nhận tốt nghiệp cho 38 học viên thuộc các khóa, lớp:

 • Lớp Hán Nôm và Thư pháp hệ 04 năm, khóa XI (HTP4-K11)
 • Lớp Hán Nôm và Thư pháp hệ 04 năm, khóa XII (HTP4-K12)
 • Lớp Hán Nôm và Thư pháp hệ 04 năm, khóa XIII (HTP4-K13)
 • Lớp Thư pháp Khải thư hệ 02 năm, khóa X (TP2-K10)
 • Lớp Thư pháp Khải thư hệ 02 năm, khóa XI (TP2-K11)
 • Lớp Hán Nôm và Thư pháp Nâng cao hệ 01 năm, khóa III (NC1-K3)

Đốc giáo, TS. Lê Trung Kiên trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho Học viên lớp Hán Nôm và thư pháp hệ 04 năm khóa XI, XII

Chủ tịch HĐĐH, Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng trao GCN tốt nghiệp cho Học viên lớp Hán Nôm và thư pháp hệ 04 năm khóa XIII

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, TS. Phạm Văn Ánh trao GCN tốt nghiệp cho Học viên lớp Hán Nôm và thư pháp Nâng cao hệ 01 năm khóa III

Trưởng Ban Đào tạo, ThS. Lê Huy Hoàng trao GCN tốt nghiệp cho Học viên lớp Thư pháp Khải thư hệ 02 năm, khóa XI

Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng phát biểu tổng kết khóa học và chúc mừng các học viên tốt nghiệp

Học viên Nguyễn Văn Luyện, lớp HTP4-K13 đại diện các học viên nhận GCN tốt nghiệp phát biểu tri ân

Đại diện các học viên tốt nghiệp tặng món quà tri ân Học đường

Quý Giảng sư trong Thường trực Hội đồng Điều hành chụp ảnh cùng học viên lớp HTP4-K12

Quý Giảng sư trong Thường trực Hội đồng Điều hành chụp ảnh cùng học viên lớp HTP4-K13

Quý Giảng sư trong Thường trực Hội đồng Điều hành chụp ảnh cùng học viên lớp Nâng cao khóa III

Thường trực Hội đồng Điều hành, Giảng sư đoàn, thành viên các Hội đồng, Văn phòng Học đường chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tốt nghiệp năm 2024

 

-Nhân Mỹ học đường-

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top