LỊCH HỌC NGÀY 6-7/4/2024

 

THỨ BẢY ngày 6-4-2024

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

 

HTP4-K15

Kinh điển Nho gia

Thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Giảng sư: Xuân Như

DIệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

Chùa Mễ Trì Thượng

2

 

 

TP4-K17

Kiểm tra hết học phần

Triện thư nhập môn

 

 

Giảng viên: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

CHỦ NHẬT ngày 7 tháng 4 năm 2024

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

 

HTP2-K14

Kinh điển Nho gia - Mạnh Tử

Lệ thư

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

2

 

HTP4-K16

Lệ thư nhập môn

Thơ văn Lý Trần

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

3

 

 

TP2-K12

Khải thư nhập môn:

Bút thế

 

 

Giảng sư:  ThS Lê Huy Hoàng,

ThS Đình Sơn

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

 

 

4

HTP4-K18

Hán văn nhập môn

Thư pháp bút sắt

 

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

 

 

5

TP2-K13

 

Thư pháp nhập môn

 

 

Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

ThS Lê Đình Sơn

Giảng đường

 

chùa Nhân Mỹ

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top