LỊCH HỌC NGÀY 22-23/6/2024

  Lớp Giảng đường Sáng Giảng sư Chiều Giảng sư
Thứ Bảy
22/6/2024
HTP4-K15 Mễ Trì Thượng Trung Dung trích giảng TS Phạm Văn Ánh Khải thư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
HTP4-K17 Mễ Trì Thượng Triện thư nhập môn Nam Phong Bùi Hải Nam Hán văn Lý Trần Phạm Vũ Lộc
TP2-K13-2 Nhân Mỹ Thư pháp tiến tu ThS Nguyễn Quang Duy
ThS Lê Đình Sơn
Hán văn tiến tu

TS Phạm Văn Ánh

ThS Nguyễn Đức Bá

Chủ Nhật
23/6/2024
HTP4-K14 Nhân Mỹ Kinh Dịch trích giảng ThS Nguyễn Văn Phương Khải thư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
           
           
TP2-K12 Nhân Mỹ Khải thư ThS Lê Huy Hoàng
ThS Lê Đình Sơn
   
TP2-K13 Nhân Mỹ     Thư pháp nhập môn ThS Lê Huy Hoàng
ThS Lê Đình Sơn
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top