×

Triển khai kế hoạch công tác phối hợp năm 2021 giữa Nhân Mỹ học đường và Văn Miếu Quốc Tử Giám

Cụ thể hóa Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Nhân Mỹ học đường, ngày 13/01/2021, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường và Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác phối hợp năm 2021.
 Nghiên cứu trao đổi
Xem thêm

[Ebook] Thuyết văn giải tự hệ truyện

[Ebook] Thuyết văn giải tự hệ truyện

Thác bản đời Minh của Lan Đình tập tự

明拓兰亭序,锦面,挖镶裱,蝴蝶装。三开。墨纸半开纵24.5厘米,横11.9厘米。
  

TỪ “VŨ TRUNG TÙY BÚT LỤC” LƯỢC KHẢO VỀ THỂ CHỮ KHẢI HÀNH CHÍNH THỜI LÊ TRUNG HƯNG

Quá trình hình thành thể chữ Khải hành chính thời Lê Trung hưng (1533 – 1789) đã phần nào phản ánh qua đoạn “Khảo cứu về văn tự” trong Vũ trung tùy bút lục của Phạm Đình Hổ, tuy nhiên cứ liệu này chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. Xuất phát từ việc phân tích nhãn quan văn tự học của Phạm Đình Hổ, bài viết mở rộng khảo sát các tư liệu, sử liệu, kết hợp đối chiếu với các hiện vật đồng đại, nhằm khái quát quá trình: vừa chủ động du nhập phong cách viết từ nhà Minh
đương thời, vừa từng bước cải biến và bản địa hóa dưới hai triều đại Lê sơ và Mạc. Trên nền tảng đó, bài viết nhận định thời Lê Trung hưng đã cố định các yếu tố mới hình thành và quy phạm hóa trong khoảng 200 năm đối với hai thể chữ Khải hành chính là:
(1) “Hoa văn tự” đại diện cho nghệ thuật cung đình, có tính lễ nghi, trang trí;
(2) “Nam tự” hoặc “Lệnh tự” viết trên các loại công văn, mệnh lệnh của hệ thống quản lý nhà nước, ban hành từ cấp các chúa ở Đàng Trong và Đàng Ngoài trở xuống.

 Hình ảnh
Xem thêm
0363 111 990