×
 Nghiên cứu trao đổi
Xem thêm

Vũ hậu thiếp

Thiếp này được nêu đầu tiên ở sách "Mặc duyên vựng quan" của An Kỳ đời Thanh: "Vũ hậu thiếp, chữ Thảo, bản giấy, người đời Đường mô, có ấn "[Ngu] Thế Nam"". Đến nay, các chuyên gia giám định cho rằng thiếp này không phải bút tích gốc của Vương Hy Chi ở mấy điểm: (1) nhưng dấu đóng trên thiếp từ đời Thanh về trước, trừ dấu "Thiệu Hưng" ra, đều không phải thật. Lối viết đúng là có sự trầm hùng cổ nhã nhưng còn kém xa các thiếp như "Di mẫu", "Táng loạn" và "Lan đình tự" (2) phân tích về giấy: giấy là loại trúc chỉ màu nâu sẫm, có các sợi mảnh nẳm ngang. Loại trúc chỉ này đời Tấn không có, quyển 9 trong bộ "Đông Pha chí lâm" có nêu: "người đời nay dùng tre trúc làm giấy, đời xưa không hề có"; (3) Loại bút viết đời Tấn là Thực tâm bút (túm các sợi lông lại, buộc chặt ở gốc rồi gắn vào quản bút, không làm theo cách phủ lớp lông ra ngoài), do đó khi hành bút thì ngòi bút bị toè ra, và thường xuất hiện các vết mực "tặc hào" (vết mực toè). Còn "Vũ hậu thiếp" lại dùng bút kiêm hào, đường nét mềm và đầy, giữa các chữ khi nối liền thế thì xuất hiện khiên ty mà không hề xuất hiện "tặc hào", vì thế không phải người đời Tấn viết.

Trương Hàn thiếp 《张翰帖》

Trương Hàn thiếp  <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:"times="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;="" mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="" lang="ZH-CN">《张翰帖》
 Hình ảnh
Xem thêm
0363 111 990