×
Nhân Mỹ học đường tổ chức dạy học online từ 25/9/2021
Ngày 09/9/2021, Nhân Mỹ học đường tổ chức cuộc họp trực tuyến để thống nhất hướng triển khai một số công tác quan trọng của Học đường, trong đó có hoạt động dạy học online. Cuộc họp do Đốc giáo Nhân Mỹ học đường Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên chủ trì với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Điều hành Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tiến sỹ Phạm Văn Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp Thạc sỹ Nguyễn Quang Duy, Chủ nhiệm các bộ môn Hán Nôm Thạc sỹ Nguyễn Đức Bá, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Thạc sỹ Nguyễn Văn Phương, Phụ trách Bộ phận Đào tạo Thạc sỹ Lê Huy Hoàng, cùng các thành viên Hội đồng Điều hành, thành viên Hội đồng Khoa học, Giảng sư đoàn, Văn phòng Học đường.
Nhân Mỹ học đường chúc Tết Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Đoàn Nhân Mỹ học đường do Đốc giáo Yên Sơn Lê Trung Kiên dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 28/01/2022
Hành thư Xích Bích nhị phú sách - 行書赤壁二賦冊
行書赤壁二賦冊
 Thiếp Hành thư Xích Bích nhị phú này là tác phẩm của thư pháp gia Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên .
 Nghiên cứu trao đổi
Xem thêm

Lời giới thiệu của Abel Des Michels trong Kim Vân Kiều tân tryện

Les poèmes de l'Annam - 金 雲 翹 新 傳

Kim Vân Kiều tân truyện
Quyển truyện thơ được in làm 3 tập được xuất bản và dịch tiếng Pháp lần đầu tiên bởi Abel des Michels in xuất bản 1884-1885
Hai tập đầu chữ quốc ngữ song song với dịch thơ chữ Pháp và ghi chú
Tập 3 ghi nguyên tự chữ nôm

Giới thiệu sách: Cổ Vận Tân Phong

Dự án sách Cổ vận tân phong ra đời, tuyển chọn khoảng 160 sáng tác bằng chữ Hán ở các thể loại thơ, từ, phú, hát nói của 12 tác giả Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước. Nhân Mỹ học đường có 4 giảng sư tham gia tác phẩm trong sách, bao gồm: Vô Công Phạm Văn Ánh, Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Hy Nhân Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng.

TỪ “VŨ TRUNG TÙY BÚT LỤC” LƯỢC KHẢO VỀ THỂ CHỮ KHẢI HÀNH CHÍNH THỜI LÊ TRUNG HƯNG

Quá trình hình thành thể chữ Khải hành chính thời Lê Trung hưng (1533 – 1789) đã phần nào phản ánh qua đoạn “Khảo cứu về văn tự” trong Vũ trung tùy bút lục của Phạm Đình Hổ, tuy nhiên cứ liệu này chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. Xuất phát từ việc phân tích nhãn quan văn tự học của Phạm Đình Hổ, bài viết mở rộng khảo sát các tư liệu, sử liệu, kết hợp đối chiếu với các hiện vật đồng đại, nhằm khái quát quá trình: vừa chủ động du nhập phong cách viết từ nhà Minh
đương thời, vừa từng bước cải biến và bản địa hóa dưới hai triều đại Lê sơ và Mạc. Trên nền tảng đó, bài viết nhận định thời Lê Trung hưng đã cố định các yếu tố mới hình thành và quy phạm hóa trong khoảng 200 năm đối với hai thể chữ Khải hành chính là:
(1) “Hoa văn tự” đại diện cho nghệ thuật cung đình, có tính lễ nghi, trang trí;
(2) “Nam tự” hoặc “Lệnh tự” viết trên các loại công văn, mệnh lệnh của hệ thống quản lý nhà nước, ban hành từ cấp các chúa ở Đàng Trong và Đàng Ngoài trở xuống.

 Hình ảnh
Xem thêm
0363 111 990