LỊCH HỌC NGÀY 6-7/7/2024

  Lớp Giảng đường Sáng Giảng sư Chiều Giảng sư
Thứ Bảy
6/7/2024
HTP4-K15 Mễ Trì Thượng Trung Dung trích giảng Yên Sơn Lê Trung Kiên Khải thư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
HTP4-K17 Mễ Trì Thượng Hán văn Lý Trần Phạm Vũ Lộc Triện thư ải Nam
TP2-K13-2 Nhân Mỹ Thư pháp tiến tu ThS Nguyễn Quang Duy
ThS Lê Đình Sơn
Hán văn tiến tu

Phạm Vũ Lộc

Chủ Nhật
7/7/2024
HTP4-K14 Nhân Mỹ Kinh Dịch trích giảng ThS Nguyễn Văn Phương Khải thư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Diệu Quang Bùi Quang Tuấn
HTP4-K16 Theo thông báo của giảng sư Lệ thư Diệu Quang Bùi Quang Tuấn, Nam Phong Bùi Hải Nam Đại học trích giảng ThS Nguyễn Văn Phương
HTP4-K18 Ngọc Quán tự (chùa Cót) Tam Tự Kinh Yên Sơn Lê Trung Kiên Thư pháp bút sắt Yên Sơn Lê Trung Kiên, giảng viên Đào Văn Thuận, giảng viên Nguyễn Phương Chi
TP2-K12 Nhân Mỹ Khải thư ThS Lê Huy Hoàng
ThS Lê Đình Sơn
   
TP2-K13 Nhân Mỹ     Thư pháp nhập môn ThS Lê Huy Hoàng
ThS Lê Đình Sơn
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top