LỊCH HỌC NGÀY 23-24/9/2023

Lưu ý: chủ nhật (24/9/2023) toàn thể Học đường tham gia hoạt động điền dã khảo tả di văn Hán Nôm theo lịch đã thông báo.

THỨ BẢY ngày 23-9-2023

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K13

Khải thư nhập môn (tiếp)

Kinh điển Nho gia - Đại học

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng
Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

2

HTP4-K15

Hán văn Lý-Trần (kiểm tra hết môn)

Thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Giảng sư: Xuân Như

DIệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

3

TP4-K17

Tam tự kinh

Thư pháp bút sắt

 

 

Giảng sư: Yên Sơn

Giảng viên: Đào Văn Thuận, Nguyễn Phương Chi, Phạm Kim Anh

CHỦ NHẬT ngày 24-9-2023: ĐIỀN DÃ

       
       
       
       
   
     
       
   
   
       
     
     
       
     
       
       
     
     

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top