LỊCH HỌC NGÀY 16-17/9/2023

 

THỨ BẢY ngày 16-9-2023

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K13

Khải thư nhập môn (tiếp)

Kinh điển Nho gia - Đại học

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng
Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

2

HTP4-K15

Hán văn Lý-Trần (kiểm tra hết môn)

Thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Giảng sư: Xuân Như

DIệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

3

TP4-K17

Tam tự kinh

Thư pháp bút sắt

 

 

Giảng sư: Yên Sơn

Giảng viên: Đào Văn Thuận, Nguyễn Phương Chi, Phạm Kim Anh

CHỦ NHẬT ngày 17-9-2023

 

Lớp

Sáng

Chiều

1

HTP4-K12

 

Khải thư nhập môn

Giảng sư: Xuân Như 

                Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

 

Giảng đường

 

Nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

2

HTP2-K14

Lệ thư nhập môn

Kinh điển Nho gia - Đại học

Giảng sư: Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

3

 

HTP4-K16

Phật học Giáo khoa sơ đẳng

Thư pháp: Triện thư (mở đầu)

Giảng sư: ThS Nguyễn Văn Phương

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

        Diệu Quang Bùi Quang Tuấn

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

4

 

 

TP2-K12

Khải thư nhập môn:

  • Bút thế

 

 

Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

 

Giảng đường

chùa Nhân Mỹ

 

5

 

TP2-K11

Khải thư nhập môn:

Quả thúc

 

 

Giảng sư: Ths Lê Đình Sơn

 

 

Giảng đường

Chùa Nhân Mỹ

 

6

 

 

HTPNC1-K3

Thư pháp nâng cao

Hán văn nâng cao: kinh điển Đạo giáo

 

Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy

Giảng sư: ThS Nguyễn Đức Bá

Giảng đường

nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng

 

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top