Yên Sơn - Lê Trung Kiên

Ngày đăng: 04/07/2022 | 18:07

ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG
Yên Sơn Lê Trung Kiên

Họ và tên: Lê Trung Kiên
Hiệu: Yên Sơn
Quê quán: Yên Trung, Ý Yên, Nam Định
Cử nhân Ngôn ngữ học, Cử nhân Báo chí
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Học Tại chức tại Khoa tiếng Trung Quốc tại Đại học Hà Nội. 
Tiến sĩ Văn hóa học tại Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo.
Đương nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ
Đốc giáo, sáng lập Nhân Mỹ học đường
Nghiên cứu và giảng dạy: Hán Nôm, Thư pháp, Ngôn ngữ, Văn hóa, Tôn giáo.
 
2021
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Tân Sửu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Tân Sửu tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
- Chỉ đạo và tham gia Nghi lễ Tế Văn chỉ theo điển lễ Nho gia, tổ chức tại Văn chỉ trong khuôn viên chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Dạy chữ Hán và thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Xúc tiến phối hợp đào tạo thư pháp tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc thuộc Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm thư pháp "Giá trị truyền thống Nho giáo - Phật giáo" chào mừng Đại hội Phật giáo quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026, tại chùa Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Chỉ đạo việc triển khai các hoạt động theo nội dung Kế hoạch công tác phối hợp năm 2021 giữa Nhân Mỹ học đường và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

2020
- Tham gia Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Canh Tý tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Canh Tý tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
- Phối hợp với Công ty Longlink Việt Nam tổ chức Triển lãm thư pháp "Thành Đức" và tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Diễn giả talkshow về Nghệ thuật thư pháp kiêm cố vấn chuyên môn tại cuộc thi Art Hackthon 2020 với chủ đề "Tương lai gặp truyền thống" thuộc chuỗi sự kiện TEDxTrangThiSt.
- Tham gia Triển lãm thư pháp "1010 năm Thăng Long - Hà Nội" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm thư pháp Hàn Mặc chào mừng 15 năm thành lập Nhân Mỹ học đường, tại chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhân Mỹ học đường và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
- Tham dự Tọa đàm khoa học "Hoạt động thư pháp hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển" do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

2019
- Tham gia Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Kỷ Hợi tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Kỷ Hợi tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
- Phối hợp với Công ty Longlink Việt Nam tổ chức triển lãm thư pháp và tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Xúc tiến phối hợp đào tạo thư pháp tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc thuộc Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, tại chùa Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 8 do Nhân Mỹ học đường tổ chức tại chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Tham gia triển lãm “Truyền kinh chính học” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
 
2018
- Tham gia Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Mậu Tuất tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Mậu Tuất tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Chỉ đạo Nhân Mỹ học đường tham gia triển lãm thư pháp và tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Sở Văn hóa Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Xúc tiến phối hợp đào tạo thư pháp tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc thuộc Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7 do Nhân Mỹ học đường tổ chức với chủ đề “Truyền kinh chính học” tại chùa Mễ Trì thượng Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
 
2017
- Tham gia Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Đinh Dậu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Đinh Dậu tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Chỉ đạo Nhân Mỹ học đường tham gia triển lãm thư pháp và tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Sở Văn hóa Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Chỉ đạo tổ chức và tham gia triển lãm thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam 
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Phối hợp và ghi nhớ hợp tác giữa Nhân Mỹ học đường và Viện Khổng Tử, thuộc Đại học Hà Nội về công tác đào tạo và tổ chức thi, trao giải thư pháp.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6 do Nhân Mỹ học đường tổ chức tại chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
 
2016
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Bính Thân tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Chỉ đạo Nhân Mỹ học đường tham gia triển lãm thư pháp và tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Sở Văn hóa Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 5 do Nhân Mỹ học đường tổ chức tại chùa Mễ Trì thượng Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
 
 
2015
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Ất Mùi tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Chỉ đạo Nhân Mỹ học đường tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Sở Văn hóa Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường.
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Dạy chữ Hán và Thư pháp tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 4 do Nhân Mỹ học đường tổ chức tại chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
 
 
2014 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Giáp Ngọ tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Chỉ đạo tổ chức Nhân Mỹ học đường tặng chữ đầu Xuân tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Sở Văn hóa Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Thành lập Cơ sở 3 của Nhân Mỹ học đường tại chùa Mễ Trì - thôn Mễ Trì thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), Tp. Hà Nội. 
- Quyết định thành lập và thỉnh nhiệm thành viên Hội đồng Khoa học của Nhân Mỹ học đường. 
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội. 
- Dạy chữ Hán tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Chỉ đạo việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 3 do Nhân Mỹ học đường tổ chức tại chùa Mễ Trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Phối hợp tổ chức thành lập và trực tiếp dạy thư pháp tại Câu lạc bộ Thư pháp thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
 
2013
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Quý Tỵ tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 
- Tham gia triển lãm Thư pháp “Nhật trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. 
- Thành lập Cơ sở 2 của Nhân Mỹ học đường, đặt tại chùa Tứ Kỳ - số 8 đường Ngọc Hồi (P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội).
- Chỉ đạo tổ chức triển lãm thư pháp “Hàn Mặc“ lần thứ 2 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Tôn giáo - Nhân Mỹ học đường tổ chức tại Chùa Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội 
- Quyết định thành lập và thỉnh nhiệm nhân sự phụ trách bộ môn Hán Nôm và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường. 
- Quyết định thành lập và thỉnh nhiệm thành viên Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường. 
- Dạy chữ Hán và thư pháp tại Nhân Mỹ học đường
- Dạy thư pháp tại Đại học Hà Nội.
 
2012 
- Tham gia tặng chữ đầu Xuân Nhâm Thìn tại nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển lãm thư pháp “Hàn Mặc” lần thứ nhất do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo - Nhân Mỹ học đường tổ chức tại Chùa Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội. 
- Chỉ đạo việc tổ chức, trực tiếp tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.
 
2007
 - Tham gia triển lãm thư pháp năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long. 
- Dạy chữ Hán và thư pháp tại Nhân Mỹ học đường
 
 
2006
 - Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” Xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội. 
 - Dạy chữ Hán và thư pháp tại Nhân Mỹ học đường
 
2005 
- Thành lập Nhân Mỹ học đường, đặt trụ sở tại chùa Nhân Mỹ – thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, (nay là phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), thành phố Hà Nội. 
 
2004
- Dạy chữ Hán tại chùa Tảo Sách, Tây Hồ, Hà Nội.
 
2002 
- Dạy chữ Hán và thư pháp tại chùa Cót, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
 
2001 
- Tham gia triển lãm “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top