Hoài Đức - Nguyễn Văn Phương

Ngày đăng: 04/07/2022 | 17:07

TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Hoài Đức Nguyễn Văn Phương
 
Quê quán : Hoài Đức, Hà Nội.
Cử nhân Hán Nôm Đại học KHXH và NV Hà Nội, Thạc sỹ Hán Nôm.
Giảng viên khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Giảng sư bộ môn Hán - Nôm Nhân Mỹ học đường.
 
Công trình khoa học :
- Khảo cứu tác phẩm Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập của Hoàng đế Thiệu Trị.
- Khảo cứu Ngự đề đồ hội thi tập của Hoàng đế Thiệu Trị.
- Ôn Như Lương Văn Can và Ấu học tùng đàm
- Tín ngưỡng thờ đức thánh Trần ở khu di tích Bạch Đằng – nét riêng giữa nguồn chung.
 
Hoạt động tham gia
2016-2018
- 9/2018 Thư ký Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường
- Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội – Đại học Thủ đô Hà Nội
- Giảng sư môn Hán – Nôm tại Nhân Mỹ học đường
- Thành viên Ban tổ chức triển lãm Hàn mặc lần 5, 6 của Nhân Mỹ học đường
2017
- Giảng sư môn Hán – Nôm tại Nhân Mỹ học đường
- Tham gia giảng dạy môn Hán cổ tại Học viện Phật giáo Việt Nam
2011 - 2012
- Tham gia giảng dạy môn Hán – Nôm tại trường Nguyễn Văn Tố.
2010
- Tham gia giảng dạy môn Hán – Nôm tại Cung văn hoá Thiếu Nhi Hà Nội.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top